Bảng giá hộp quà rượu 2021

HỘP QUÀ RƯỢU

Hộp quà  Johnnie Walker Red         370,000
Hộp quà  Johnnie Walker Black         700,000
Hộp quà  Johnnie Walker Double Black         990,000
Hộp quà  Johnnie Walker Gold     1,160,000
Hộp quà  Johnnie Walker Green     1,120,000
Hộp quà  Johnnie Walker 18     1,320,000
Hộp quà Chivas 12         750,000
Hộp quà Chivas 18     1,490,000
Hộp quà Chivas 21     3,300,000
Hộp quà Chivas 18 Blue     1,690,000

Viết một bình luận